top of page

အမှတ် (၉၇) ရွှေတိဂုံဘုရားလမ်းနှင့် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်းထောင့်

လသာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

ဖုန်း ၀၁-၃၇၂၇၅၃

အမျိုးသားသွေးဌာန

    NATIONAL BLOOD CENTER MYANMAR

bottom of page